Zorgcollectiviteiten WellnessZorg

U blijft bij uw eigen zorgverzekeraar en maakt gebruik van onze collectiviteitskorting

Algemene Aanmelding Collectieve Zorgverzekering

Door het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden gaat u gebruik maken van collectiviteitskorting* op uw zorgverzekering via ons consumentenportaal. Leest u onderaan s.v.p. de voorwaarden

Meld u vandaag nog aan!

Door het ingevulde aanmeldingsformulier te versturen geeft u aan gebruik te willen maken van ons consumentenportaal. Het geeft u recht op collectiviteitskortingen bij de aangesloten zorgverzekeraars zoals aangegeven op deze pagina

Wij zetten uw voordelen nog even op een rijtje:

 • U blijft gewoon bij uw huidige verzekeraar
 • U houdt de huidige zorgpolis
 • Gezondheidsvragen zijn niet van toepassing
 • Er veranderd niets aan uw manier van declareren
 • Per polis kunt u slechts 1 keer gebruik maken van een collectiviteitsregeling
 • Korting geldt voor alle premiebetalende gezinsleden

* De collectieve kortingsregelingen zijn bij VGZ niet van toepassing voor de zgn. doelgroep pakketten en de tandartskostenverzekering.
** De OHRA aanvullende verzekering kent geen korting op AV en TV Sterk

Collectieven

Indien u nog geen gebruik maakt van een reeds bestaande collectiviteitskorting kunt u gebruik maken van de onderstaande kortingen.

Basis Aanvullend
Eucare (Aevitae) 0% 0%
Nationale Nederlanden 3% 9%
Menzis 5% 7%
OHRA 4% 5%
ONVZ 0% 7%
VGZ* 2% 5%
CZ 0% 0%
Stad Holland 0% 0%
Zorg Direct 5% 5%

Kunt u gebruik maken van een collectiviteit via de werkgever dan geldt de onderstaande korting

Basis Aanvullend
Eucare (Aevitae) 0% 0%
OHRA 4% 5%
Menzis 5% 7%
ONVZ 4% 10%
VGZ 4% 10%
CZ 2.5% 10%
Zilveren kruis 2.5% 10%
Zorg Direct 5% 7%

Prinsjesdag 2020: de belangrijkste zaken op zorggebied

 • Het verplicht eigen risico blijft in 2021 € 385,-.
 • De collectiviteitskorting op de basisverzekering blijft in 2021 bestaan. Deze is maximaal 5%.
 • De werkgeversbijdrage aan de zorg stijgt van 6,7% naar 7%;
 • Voor gepensioneerden en zelfstandigen stijgt dit percentage van 5,45% naar 5,75%;
 • De zorgkosten stijgen in 2021 met 3 miljard euro. Daarvan bekostigen de burgers via hun zorgpremie een groot deel (1,1 miljard euro), maar werkgevers, zelfstandigen engepensioneerden betalen samen volgend jaar liefst 1,8 miljard meer;
 • Door covid-19 zijn de totale zorgkosten niet gestegen. De extra kosten bedragen om en nabij de 1 miljard euro, maar daar staan lagere uitgaven voor de reguliere zorg tegenover;
 • Het kabinet trekt 130 miljoen euro extra uit om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Het gehele bedrag wordt uitgesmeerd over een periode tot en met 2023.

Overige veranderingen
Orgaandonatie
Geen verplicht eigen risico meer voor donoren voor medische kosten die voortvloeien uit de orgaandonatie.

Dagbehandeling niet-aangeboren hersenletsel
Per 1 januari komt er een vergoeding voor dagbehandeling in groepsverband bij een niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk, tumor of herseninfarct.

Fysiotherapie COPD
Voor patiënten in klasse B (GOLD-classificatie voor spirometrie) met een hoge ziektelast, wordt het aantal behandelingen gelijk gesteld aan die voor patiënten in klasse C en D:

– Maximaal 70 behandelingen in het eerste jaar;
– Maximaal 52 behandelingen per jaar in de daaropvolgende jaren.

De zorgverlener bepaalt de categorie waarbinnen de patiënt valt.

Verwijzers
– De specialist ouderengeneeskunde mag vanaf 2021 ook verwijzen voor geriatrische revalidatiezorg
– Medisch Specialistische Zorg: het aantal verwijzers wordt uitgebreid met een orthoptist bij oogzorg

Herstelzorg na Corona
Aan de basisverzekering wordt tijdelijk herstelzorg na Corona toegevoegd. De uitbreiding van de basisverzekering geldt vanaf 18 juli 2020 voor minimaal een jaar.

Vergoedingen geneesmiddelen
De geneesmiddelen tegen lymfeklierkanker en eierstokkanker blijven in de basisverzekering.

Grip op uw eigen risico

Het eigen risico blijft ook in 2019 € 385.

Het eigen risico houdt in dat u de eerste € 385 van uw zorgkosten uit de Basisverzekering zelf betaalt.

Dit geldt trouwens niet voor alle zorg: een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en hulpmiddelen (in bruikleen) gaan bijvoorbeeld nooit ten koste van uw eigen risico. En jongeren tot 18 jaar betalen sowieso geen eigen risico.

Betaal uw eigen risico in 10 termijnen

Verwacht u uw verplicht eigen risico grotendeels te gebruiken, maar wilt u voorkomen dat u dit bedrag in één keer moet betalen? Dan kunt u het verplicht eigen risico gespreid betalen, in 10 maandelijkse termijnen van € 38,50

WellnessZorg.nl

Wilt u meer informatie ontvangen over onze collectieve zorgverzekeringen? Neem dan contact met ons op.

WellnessZorg
Nieuweweg 1
6871 CA Renkum
Tel: 0317-217 217