Zorgcollectiviteiten WellnessZorg

U blijft bij uw eigen zorgverzekeraar en maakt gebruik van onze collectiviteitskorting

Algemene Aanmelding Collectieve Zorgverzekering

Door het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden gaat u gebruik maken van collectiviteitskorting* op uw zorgverzekering via ons consumentenportaal. Leest u onderaan s.v.p. de voorwaarden

Meld u vandaag nog aan!

Door het ingevulde aanmeldingsformulier te versturen geeft u aan gebruik te willen maken van ons consumentenportaal. Het geeft u recht op collectiviteitskortingen bij de aangesloten zorgverzekeraars zoals aangegeven op deze pagina

Wij zetten uw voordelen nog even op een rijtje:

  • U blijft gewoon bij uw huidige verzekeraar
  • U houdt de huidige zorgpolis
  • Gezondheidsvragen zijn niet van toepassing
  • Er veranderd niets aan uw manier van declareren
  • Per polis kunt u slechts 1 keer gebruik maken van een collectiviteitsregeling
  • Korting geldt voor alle premiebetalende gezinsleden

* De collectieve kortingsregelingen zijn bij VGZ niet van toepassing voor de zgn. doelgroep pakketten en de tandartskostenverzekering.
** De OHRA aanvullende verzekering kent geen korting op AV en TV Sterk

Collectieven

Indien u nog geen gebruik maakt van een reeds bestaande collectiviteitskorting kunt u gebruik maken van de onderstaande kortingen.

Basis Aanvullend
Eucare (Aevitae) 0% 0%
Nationale Nederlanden 3% 9%
Menzis 5% 7%
OHRA 4% 5%
ONVZ 0% 7%
VGZ* 2% 5%
CZ 0% 0%
Stad Holland 0% 0%
Zorg Direct 5% 5%

Kunt u gebruik maken van een collectiviteit via de werkgever dan geldt de onderstaande korting

Basis Aanvullend
Eucare (Aevitae) 0% 0%
OHRA 4% 5%
Menzis 5% 7%
ONVZ 4% 10%
VGZ 4% 10%
CZ 2.5% 10%
Zilveren kruis 2.5% 10%
Zorg Direct 5% 7%

Dit wijzigt er in de Basisverzekering in 2022

Wat de Basisverzekering in 2022 wel of niet vergoedt, wordt bepaald door de overheid. In 2022 worden een paar behandelingen aan uw zorgverzekering toegevoegd of uitgebreid.

Verlenging vergoeding herstelzorg corona 

Mensen die na het doormaken van Covid-19 last hebben van ernstige klachten of beperkingen kunnen onder voorwaarden paramedische herstelzorg vergoed krijgen uit het basispakket. De regeling zou aflopen op 1 augustus 2021 maar wordt verlengd tot 1 augustus 2022. Ook wordt de regeling op enkele punten gewijzigd. Meer informatie leest u hier.

Vergoeding elektriciteitskosten beademingsapparaat thuis

Tegemoetkoming van elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie.

Vergoeding verblijf bij CAR-T-celtherapie

Vergoeding van verblijf in de nabijheid van het ziekenhuis na een CAR-T behandeling, als de patiënt verder dan 60 minuten rijden van het ziekenhuis woont. Vanwege de mogelijk ernstige bijwerkingen die kunnen optreden, waarbij het noodzakelijk is dat de patiënt snel in het expertziekenhuis is.

De maximale zorgtoeslag stijgt

De maximale zorgtoeslag voor eenpersoonshuishouden stijgt naar € 1.323.

De maximale zorgtoeslag voor meerpersoonshuishouden stijgt naar € 2.527.

Verplicht eigen risico en uw zorgverzekering

Het verplicht eigen risico voor uw zorgverzekering blijft € 385 in 2022. Verwacht u volgend jaar uw eigen risico grotendeels of volledig te gebruiken? Wilt u de betaling daarvan spreiden? Dat kan dat. Neem contact op met uw zorgverzekeraar!

Let op: betaalt u nu ook al het eigen risico gespreid? Dan wordt de regeling voor 2022 automatisch verlengd. Wilt u dit niet, dan kunt u dit bij uw verzekeraar aangeven.

Wat is het verschil tussen ‘eigen bijdrage’ en ‘eigen risico’?

Iedereen ouder dan 18 jaar heeft een verplicht eigen risico van € 385. U betaalt de eerste € 385 van zorgkosten uit de Basisverzekering zelf. Daarnaast geldt er voor bepaalde vergoedingen uit de Basisverzekering een wettelijke eigen bijdrage. Hierbij komen de kosten tot een vastgesteld bedrag per jaar voor eigen rekening. Zo geldt er bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor zittend vervoer. Als u vervoerskosten declareert betaalt u in 2021 de eerste € 108 zelf. Vervolgens betaalt u nog € 385 zelf, als u het eigen risico nog niet volledig hebt betaald.

Vanaf wanneer kan ik mijn zorgverzekering wijzigen?

Het wijzigen van uw zorgverzekering kan aan het einde van het kalenderjaar, tussen 12 november en 31 december. De wijziging gaat in op 1 januari.

Grip op uw eigen risico

Het eigen risico blijft ook in 2022 € 385.

Het eigen risico houdt in dat u de eerste € 385 van uw zorgkosten uit de Basisverzekering zelf betaalt.

Dit geldt trouwens niet voor alle zorg: een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en hulpmiddelen (in bruikleen) gaan bijvoorbeeld nooit ten koste van uw eigen risico. En jongeren tot 18 jaar betalen sowieso geen eigen risico.

Betaal uw eigen risico in 10 termijnen

Verwacht u uw verplicht eigen risico grotendeels te gebruiken, maar wilt u voorkomen dat u dit bedrag in één keer moet betalen? Dan kunt u het verplicht eigen risico gespreid betalen, in 10 maandelijkse termijnen van € 38,50

WellnessZorg.nl

Wilt u meer informatie ontvangen over onze collectieve zorgverzekeringen? Neem dan contact met ons op.

WellnessZorg
Nieuweweg 1
6871 CA Renkum
Tel: 0317-217 217