Zorgcollectiviteiten WellnessZorg

U blijft bij uw eigen zorgverzekeraar en maakt gebruik van onze collectiviteitskorting


doctor

Algemene Aanmelding Collectieve Zorgverzekering

Door het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden gaat u gebruik maken van collectiviteitskorting* op uw zorgverzekering via ons consumentenportaal. Leest u onderaan s.v.p. de voorwaarden

Meld u vandaag nog aan!
Kunt u het niet lezen? Klik hier om de code te vernieuwen

Collectieven

Indien u nog geen gebruik maakt van een reeds bestaande collectiviteitskorting kunt u gebruik maken van de onderstaande kortingen.

  Basis Aanvullend
 • Delta Loyd
 • 5% 8%
 • Menzis
 • 5% 7%
 • OHRA
 • 8,8% 5%
 • ONVZ
 • 3% 7%
 • VGZ*
 • 6% 9%
 • Zilveren Kruis
 • 5% 8%


  Kunt u gebruik maken van een collectiviteit via de werkgever dan geldt de onderstaande korting

    Basis Aanvullend
 • CZ
 • 7% 10%
 • Menzis Fit!Vak
 • 7% 9%
 • ONVZ
 • 8% 10%
 • VGZ
 • 7% 10%
 • Zilveren Kruis Fit!vak
 • 10% 12%  Door het ingevulde aanmeldingsformulier te versturen geeft u aan gebruik te willen maken van ons consumentenportaal. Het geeft u recht op collectiviteitskortingen bij de aangesloten zorgverzekeraars zoals aangegeven op deze pagina

  Wij zetten uw voordelen nog even op een rijtje:

 • U blijft gewoon bij uw huidige verzekeraar

 • U houdt de huidige zorgpolis

 • Gezondheidsvragen zijn niet van toepassing

 • Er veranderd niets aan uw manier van declareren

 • Per polis kunt u slechts 1 keer gebruik maken van een collectiviteitsregeling

 • Korting geldt voor alle premiebetalende gezinsleden • * De collectieve kortingsregelingen zijn bij VGZ niet van toepassing voor de zgn. doelgroep pakketten en de tandartskostenverzekering.
  ** AGIS wordt per 01-01-2015 Zilveren Kruis. De collectiviteitskorting is niet van toepassing op de zgn. restitutiepolis
  *** CZ kent alleen een collectiviteit kortingsregeling in de werkgevers-werknemers sfeer
  **** Veranderende omstandigheden kunnen ertoe leiden dat sommige zorgverzekeraars geen korting geven op diverse doelgroep-polissen

  Wijzigingen in de zorg in 2017

  Elk jaar maakt de overheid op Prinsjesdag de wettelijke wijzigingen in de basisverzekering bekend. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  Eigen Risico

  Net als dit jaar bedraagt het verplicht eigen risico ook in 2017 € 385.

  Uitbreiding vergoeding plastische chirurgie

  Volgend jaar wordt er een aantal plastisch chirurgische ingrepen vergoed vanuit de Basisverzekering:

  - U krijgt een bovenooglidcorrectie vergoed wanneer uw zicht ernstig wordt beperkt door verslapping of verlamming van uw ooglid.
  - Het operatief plaatsen van een borstprothese bij vrouwen zonder borstgroei of transgenders zonder borstgroei worden vergoed vanuit de Basisverzekering.
  - Circumcisie (besnijdenis) wordt vergoed, wanneer dit medisch noodzakelijk is.

  Verandering van bekostiging verpleging en verzorging in zorginstelling

  de kosten voor eerstelijnsverblijf (tijdelijke opname in een zorginstelling) worden komend jaar niet meer betaald uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) maar uit de Basisverzekering.

  Uitbreiding vergoedingen fysiotherapie

  Behandeling etalagebenen: vanaf uw eerste bezoek, krijgt u 37 fysiotherapiebehandelingen vergoed wanneer u last heeft van claudicatio intermittens (etalagebenen). Hierdoor kan in veel gevallen een operatie voorkomen worden. Voorwaarde is dat de behandeling binnen 12 maanden plaats moet vinden.

  Fysiotherapie |Waar kunt u terecht?

  Wilt u naar een fysio- of oefentherapeut? Dan moet de aanbieder ingeschreven zijn bij het CKR, oftewel het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Hetzelfde geldt voor kinderfysiotherapeuten, geriatrisch-, oedeem-, manueel- of bekkentherapeuten. Zij moeten bovendien de aantekening ‘Kwaliteitsgeregistreerd’ hebben, omdat u bij hen terecht kunt voor specifieke klachten. Tot slot kunt u voor oedeem- of littekentherapie ook terecht bij een huidtherapeut met de aantekening ‘Kwaliteitsgeregistreerd’.

  - voor orthopedisch gerelateerde klachten kunt u terecht bij een manueel therapeut;
  - voor bekken-gerelateerde klachten kunt u terecht bij een bekkenfysiotherapeut;
  - voor lymfoedeem-gerelateerde klachten kunt u terecht bij een oedeemtherapeut;
  - voor psychomotore retardatie of ontwikkelingsstoornis gerelateerde klachten kunt u terecht bij een kinderfysiotherapeut

  Uitbreiding vergoedingen tandheelkunde

  Tot 23 jaar recht op fronttandvervanging
  Bent u jonger dan 18 jaar en ontbreken uw snij- of hoektanden? Of bent u deze voor uw 18e jaar met een ongeluk verloren? Dan krijgt u vanaf 2017 tot en met uw 22 jaar een vergoeding voor het vervangen van uw blijvende snij- en hoektanden met kronen op implantaten. De Basisverzekering wordt uitgebreid, omdat in de praktijk blijkt dat een kaak nog niet helemaal volgroeid is op uw 18e. Het verlies of geheel ontbreken van de tand moet dan wel voor uw 18e zijn ontstaan.

  Vergoeding volledige prothese op implantaten
  De eigen bijdrage bij de vergoeding van een volledige prothese geplaatst op implantaten in de boven- en/of onderkaak is in 2017 niet meer € 125 per kaak. De eigen bijdrage wordt een percentage van de kosten: 10% van de totale kosten voor de onderkaak en 8% van de totale kosten voor de bovenkaak.

  WellnessZorg.nl

  Wilt u meer informatie ontvangen over onze collectieve zorgverzekeringen? Neem dan contact met ons op.

  Contactgegevens:

  WellnessZorg
  Postbus 4144
  6803 EC Arnhem