Zorgcollectiviteiten WellnessZorg

U blijft bij uw eigen zorgverzekeraar en maakt gebruik van onze collectiviteitskorting


doctor

Algemene Aanmelding Collectieve Zorgverzekering

Door het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden gaat u gebruik maken van collectiviteitskorting* op uw zorgverzekering via ons consumentenportaal. Leest u onderaan s.v.p. de voorwaarden

Meld u vandaag nog aan!
Kunt u het niet lezen? Klik hier om de code te vernieuwen

Collectieven

Indien u nog geen gebruik maakt van een reeds bestaande collectiviteitskorting kunt u gebruik maken van de onderstaande kortingen.

  Basis Aanvullend
 • Avero
 • 7,5% 10%
 • Delta Loyd
 • 5% 8%
 • Menzis
 • 5% 7%
 • OHRA
 • 8,8% 5%
 • ONVZ
 • 3% 7%
 • VGZ*
 • 6% 9%
 • Zilveren Kruis
 • 5% 8%


  Kunt u gebruik maken van een collectiviteit via de werkgever dan geldt de onderstaande korting

    Basis Aanvullend
 • CZ
 • 7% 10%
 • Menzis Fit!Vak
 • 7% 9%
 • ONVZ
 • 8% 10%
 • VGZ
 • 7% 10%
 • Zilveren Kruis Fit!vak
 • 10% 12%  Door het ingevulde aanmeldingsformulier te versturen geeft u aan gebruik te willen maken van ons consumentenportaal. Het geeft u recht op collectiviteitskortingen bij de aangesloten zorgverzekeraars zoals aangegeven op deze pagina

  Wij zetten uw voordelen nog even op een rijtje:

 • U blijft gewoon bij uw huidige verzekeraar

 • U houdt de huidige zorgpolis

 • Gezondheidsvragen zijn niet van toepassing

 • Er veranderd niets aan uw manier van declareren

 • Per polis kunt u slechts 1 keer gebruik maken van een collectiviteitsregeling

 • Korting geldt voor alle premiebetalende gezinsleden • * De collectieve kortingsregelingen zijn bij VGZ niet van toepassing voor de zgn. doelgroep pakketten en de tandartskostenverzekering.
  ** AGIS wordt per 01-01-2015 Zilveren Kruis. De collectiviteitskorting is niet van toepassing op de zgn. restitutiepolis
  *** CZ kent alleen een collectiviteit kortingsregeling in de werkgevers-werknemers sfeer
  **** Veranderende omstandigheden kunnen ertoe leiden dat sommige zorgverzekeraars geen korting geven op diverse doelgroep-polissen

  Wijzigingen in de zorg in 2016

  Elk jaar maakt de overheid op Prinsjesdag de wettelijke wijzigingen in de basisverzekering bekend. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  Stijging eigen risico 2016

  Iedereen heeft een wettelijk verplicht eigen risico. De overheid stelt ieder jaar de hoogte hiervan vast. Het verplicht eigen risico bedraagt nu € 375,- per jaar. In 2016 is dit € 385,- per jaar.

  Invasieve diagnostiek

  Invasieve diagnostiek (vlokkentest en vruchtwaterpunctie) wordt per 1 januari 2016 ook vergoed als uit NIPT (niet invasieve prenatale test) een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoomafwijking blijkt. Voorheen werd dit alleen vergoed na een combinatietest.

  Vervoer intensieve kindzorg

  Vervoer bij intensieve kindzorg (verpleging en verzorging thuis) wordt per 1 januari 2016 toegevoegd aan de doelgroepen die recht hebben op zittend ziekenvervoer.

  Ambulancevervoer jeugd-ggz

  Ambulancevervoer bij jeugd-ggz ten laste van de gemeente valt met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015 onder de vergoeding. In de praktijk gebeurde dit al.

  Aangepaste indexaties

  Zoals elk jaar verandert de jaarlijkse indexatie voor:

  - eigen bijdragen (aan hulpmiddelen, ziekenvervoer, kraamzorg en bevalling).
  - de hoogte van het eigen risico: van € 375,- naar € 385,- in 2016.

  De eigen bijdrage voor hoortoestellen voor kinderen tot 18 jaar vervalt

  Taken overgeheveld naar het Centraal Administratie Kantoor
  Taken als het uitvoeren van wanbetalersbeleid en het opsporen en verzekeren van onverzekerden gaan over van het Zorginstituut naar het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

  Voorwaardelijk toegelaten behandelingen

  Per 1 juli 2015 zijn de volgende twee behandelingen voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet:
  ⁃ de behandeling met Belimumab bij volwassen patiënten met een bepaalde indicatiestelling.
  ⁃ de behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL) bij patiënten met uitgezaaid melanoom irresectabel stadium IIIc en stadium IV.

  WellnessZorg.nl

  Wilt u meer informatie ontvangen over onze collectieve zorgverzekeringen? Neem dan contact met ons op.

  Contactgegevens:

  WellnessZorg
  Postbus 4144
  6803 EC Arnhem